Švýcarsko - všeobecné údaje

Švýcarsko – zeměpisná poloha a povrch

Luzern

Švýcarsko leží v srdci střední Evropy. Je to malá velmi hornatá země. Některé hory zde dosahují výšky přes 4 000 metrů a nachází se zde okolo 1 600 jezer. Různorodost podnebí dokládá skutečnost, že v horách se rozprostírají ledovce a na jihu rostou palmy. Rozloha Švýcarska je 41 289 km2. Hranice Švýcarska je dlouhá 1 892 kilometrů. Švýcarsko sousedí s Itálií, Francií, Německem, Rakouskem a Lichtenštejnskem. 50% území má nadmořskou výšku větší než 1 000 metrů. Povrch je rozdělen na tři oblasti - Alpy, které tvoří 60%, Švýcarskou plošinu 30% a Juru 10%.

...více o povrchu Švýcarska »

Švýcarsko – obyvatelstvo a jazyky

V roce 1989 mělo Švýcarsko 6,6 milionů obyvatel a průměrná hustota činila 154 obyvatel na kilometr čtvereční. Švýcarská populace je rozdělena do politicky, kulturně a sociálně autonomních kantonů. Těch je celkem 26. V 17 z nich je úředním jazykem němčina, francouzština ve čtyřech a v jednom italština. Zbývající čtyři kantony jsou vícejazyčné. Ovšem děti to nemají jednoduché ani v německy mluvících kantonech, protože lidová němčina se výrazně liší od spisovné němčiny.

...více o obyvatelstvu Švýcarska »

Švýcarské speciality

Mezi švýcarské speciality patří švýcarské bankovnictví, výroba švýcarských hodinek, výroba švýcarského sýra a švýcarská garda.

V minulosti nemohla údolí s omezenými možnostmi obživy nasytit rostoucí populaci, proto se stal běžným odchod přebytečných synů z rolnických rodin k vojsku: po skončení expanze spříseženstva v roce 1515 bitvou u Marignana rovnou do služeb francouzských, německých a italských feudálů. Švýcaři renomé statečných bojovníků opakovaně potvrdili, takže v cizích službách bývalo až 70 000 švýcarských horalů. Připomeňme, že na dvoře francouzských králů vytrvali až k hořkému konci monarchie, a že švýcarská garda v barevných stejnokrojích chrání papeže a Vatikán dodnes. Členem švýcarské gardy se může stát pouze svobodný urostlý Švýcar, který je zároveň katolíkem. Legenda praví, že kroje pro švýcarskou gardu byly navrženy samotným Michelangelem.

...více o specialitách Švýcarska »