Švýcarsko - Bern

Město Bern bylo vybudováno na pískovcovém ostrohu vysokém 40m nad řekou Aare. Založeno bylo v roce 1191 Bertholdem von Zähringenem. Členem švýcarského Spříseženectví (které bylo založeno na obranu proti Habsburkům a stalo se základem švýcarského státu) se Bern stal v roce 1353.

Hlavním městem je Bern od roku 1848. Nyní má přibližně 150 000 obyvatel. Je správním střediskem druhého největšího kantonu ve Švýcarsku. Působivé je pro návštěvníky staré město ze 17. a 18. století, kde charakteristickými znaky ulic jsou podloubí v přízemí a předsunuté střechy.

Město dostalo název podle prvního skoleného zvířete v okolí, kterým se stal medvěd (německy Bär). Od roku 1441 se zde medvědi chovají v „Medvědím příkopu“. Pro občany bylo potupou, když francouzští vojáci při obsazení města odvlekli medvědy pryč. Dnes se na medvědy jako atrakci chodí dívat turisté i občané města. Krmit se ovšem smějí pouze potravinami zakoupenými v místním kiosku a její prodané množství je sledováno.

Nejvýznamnější památky

Katedrála (Münster) sv. Vincence

Katedrála je pozdně gotická stavba. S její výstavbou se začalo na počátku 15.století, dokončena byla v roce 1893. Její interiér je trojlodní.

Mezi zajímavosti patří:

 • síťová klenba prostřední lodi a chóru (16.století)
 • vyřezávaná renesanční křesla chóru
 • gotická křtitelnice v apsidě
 • barevné vitráže pochází částečně z 15.století a částečně z z19. a 20.století
 • barokní varhany mají 5400 píšťal a pochází z r.1730
 • Radnice

  Byla stavěna od roku 1416 ve stylu pozdní burgundské gotiky. Její fasádu zdobí dvojjité schodiště s hodinami. Kašna před radnicí je z roku 1542.

  Hodinová věž

  Hodinová věž s orlojem pochází z 15.století. Orloj zhotovil Kaspar Brunner a postavičky defilují vždy 4 minuty před celou hodinou.

  Muzea

  Bern je městem muzeí. Nachází se zde Umělecké muzeum, Švýcarské alpské a poštovní muzeum, Bernské historické muzeum. Zajímavostí je Einsteinův dům. Patentový úřad zaměstnával Einsteina jako druhořadého experta, a proto ten měl dostatek času k bádání nad svojí teorií relativity.

  Kašny

  Většina z nich pochází z počátku 16.století. Nové kamenné kašny nahradily původní dřevěné. Byly ozdobeny barevnými sochami. Většinu figur jedenácti historických kašen vytvořil Hans Gieng. Za umělecky nejhodnotnější je pokládána Spravedlnost s váhami a mečem, u jejíž nohou jsou podoby papeže, sultána, císaře a bernského rychtáře. Nejasný je dodnes význam kašny s Lidožroutem.