Švýcarsko - Ženeva

Ženeva bývá nazývána nejmenším velkoměstem pro svůj obrovský mezinárodní význam, který kontrastuje s relativně malým počtem obyvatel. Na území Ženevy žije pouze přibližně 160000 obyvatel. Ženeva se stala sídlem mnoha mezinárodních organizací (ačkoliv některých není ani členem) a sídlem mnoha jednání na nejvyšší úrovni.

Historie

Místo bylo osídleno již v době kamenné.

V dobách před naším letopočtem stála na území Ženevy keltská vesnice. Ta se dostala jako celá tato oblast pod nadvládu římské říše v 2.století před naším letopočtem. Na římskou říši připomíná i jméno jednoho náměstí v centru města Bourg –du –Four, jehož jméno je odvozeno od římského fórum.

V 6.st.n.l. byla oblast dobyta Franky, později byla připojena k burgundskému království.

Ženevu výrazně zasáhla reformace v polovině 16.století. Ženeva byla nazývána „protestantským Římem“ v dobách, kdy z ní Kalvín učinil významné středisko protestantů. Bylo uzavřeno spojenectví s protestantským Bernem a vyhnán katolický biskup

V 17. století dochází ke zvýšení prosperity města v souvislosti s příchodem francouzských hugenotů, kteří byli zručnými řemeslníky. V 18.století nastává kulturní rozkvět města, působí zde Voltaire, Rousseau.

V r. 1798 dobyla město francouzská armáda a oblast byla připojena k Francii.

Po pádu Napoleona v r.1815 byla Ženeva připojena ke Švýcarské konfederaci jako 22.kanton.

Nejvýznamnější památky